Wspieramy, inicjujemy, pomagamy, organizujemy.

Fundacja pod nazwą „Fundacja Łódź Akademicka” rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku. Statutowymi celemami Fundacji jest wpieranie działań z zakresu nauki, oświaty, kultury oraz ochrony zdrowia. Skupiamy się na udzielania wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja Łódź Akademicka

Jesteśmy przekonani, że o statusie zawodowym pracownika powinny decydować jego kompetencje, ambicja oraz oddanie na rzecz pracodawcy. Żadnej z tych cech nie możemy odmówić osobom z niepełnosprawnościami.

Rozwijamy kompetencje osób z niepełnosprawnościami, aby byli jak najlepiej przygotowani do pracy na rzecz przedsiębiorców, a powszechne wykorzystanie narzędzi informatycznych pozwala zniwelować praktyczne każde ograniczenie.

Huber Gęsiarz
Prezes Fundacji

12000

Uczestników konferencji

48

Zrealizowanych projektów

25

Trenerów

4800

Wydanych certyfikatów

Nasze projekty

W ciągu roku realizujemy kilka projektów o charakterze szkoleniowym skierowanych przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami, ale także do szerokiego grona studentów którym pomagamy zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe.

Łamiemy bariery – budujemy kariery

Projekt „Łamiemy bariery – budujemy kariery” realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem „Ad-Astra” i polega na cyklu szkoleń w formie stacjonarnej oraz zdalnej rozwijających kompetencje miękkie.

Projekt jest dedykowany dla wszystkich osób (studentów i doktorantów) z niepełnosprawnością z całej Polski, którzy uczestniczą w szkoleniach online, otrzymują materiały informacyjne takie jak publikacje i infografiki. Szkolenia w formie stacjonarnej w szczególności będzie dedykowany studentom i doktorantom z poznańskich uczelni i z Poznania będzie zorganizowany wyjazd na miejsce szkolenia. Prowadzona rekrutacja otwarta jest dla uczestników z całej Polski.

+ dowiedz się więcej

Warsztat Lidera

Projekt polega na zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego do kształtowania postaw prospołecznych.

Projekt kładzie nacisk na identyfikację i uaktywnienie w uczestnikach projektu umiejętności wykorzystywania ich potencjału co będzie miało odzwierciedlenie zarówno na etapie wchodzenia ich na rynek pracy jak i na rożnych etapach kariery zawodowej.

+ dowiedz się więcej

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

Celem konferencji jest również umożliwienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego spotkania z pracodawcami oraz dostępu do udziału w działaniach, które zwiększą ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie pracy, praktyki czy stażu.

Ponadto chcemy promować najbardziej rozwojowe i przedsiębiorcze firmy, tworzące nowe miejsca pracy na terenie kraju, ale również te których produkty dotyczą szeroko rozumianej niepełnosprawności, rehabilitacji oraz opieki zdrowotnej skierowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

+ dowiedz się więcej

X Warsztaty dla samorządów

Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy samorządowców studenckich z zakresu pomocy materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian związanych z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0).

Działania związane z Funduszem Pomocy Materialnej to bardzo ważne zadanie samorządów studenckich w całej Polsce. Chcemy, by uczestnicy konferencji byli przygotowani do działalności w komisjach stypendialnych, a także poznali problematykę postępowań administracyjnych w przedmiocie przyznawania świadczeń pomocy materialnej.

+ dowiedz się więcej

[bold_timeline_item_button title=”Expand” style=”” shape=”” color=”” size=”inline” url=”#” el_class=”bold_timeline_group_button”]

Władze Fundacji

Skupiamy się na udzielania wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Hubert Gęsiarz
Prezes Fundacji

Michał Komorek
Wiceprezes

Marek Gajewski
Członek Zarządu

Zaufali nam
KRD MNiSW UMED PSRP