A- A A+

X Warsztaty dla samorządów

Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy samorządowców studenckich z zakresu pomocy materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian związanych z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0).

Działania związane z Funduszem Pomocy Materialnej to bardzo ważne zadanie samorządów studenckich w całej Polsce. Chcemy, by uczestnicy konferencji byli przygotowani do działalności w komisjach stypendialnych, a także poznali problematykę postępowań administracyjnych w przedmiocie przyznawania świadczeń pomocy materialnej.