A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Projekty

Zdjęcie prezentujące - Budujemy kariery

Budujemy kariery

Budujemy kariery to projekt współfinansowany z środków PFRON skierowany dla osób z niepełnosprawnościami. W projekcie może wziąć udział 24 uczestników….

Zdjęcie prezentujące - (Nie)pełnosprawni na rynku pracy

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

Celem konferencji jest również umożliwienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego spotkania z pracodawcami oraz dostępu do udziału w działaniach, które zwiększą ich…

Zdjęcie prezentujące - X Warsztaty dla samorządów

X Warsztaty dla samorządów

Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy samorządowców studenckich z zakresu pomocy materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian związanych z nową ustawą Prawo…

Zdjęcie prezentujące - Warsztat Lidera

Warsztat Lidera

Projekt polega na zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego do kształtowania postaw prospołecznych. Projekt kładzie nacisk na identyfikację i uaktywnienie…

Zdjęcie prezentujące - Łamiemy bariery – budujemy kariery

Łamiemy bariery – budujemy kariery

Cyklu szkoleń w formie stacjonarnej oraz zdalnej rozwijających kompetencje miękkie