A- A A+

Łamiemy bariery – budujemy kariery

Projekt „Łamiemy bariery – budujemy kariery” realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem „Ad-Astra” i polega na cyklu szkoleń w formie stacjonarnej oraz zdalnej rozwijających kompetencje miękkie.

Projekt jest dedykowany dla wszystkich osób (studentów i doktorantów) z niepełnosprawnością z całej Polski, którzy uczestniczą w szkoleniach online, otrzymują materiały informacyjne takie jak publikacje i infografiki. Szkolenia w formie stacjonarnej w szczególności będzie dedykowany studentom i doktorantom z poznańskich uczelni i z Poznania będzie zorganizowany wyjazd na miejsce szkolenia. Prowadzona rekrutacja otwarta jest dla uczestników z całej Polski.