A- A A+

Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej – Krajowy Plan Odbudowy

Fundacja Łódź Akademicka realizuje projekt pn. (Nie)pełnosprawni na rynku pracy w ramach programu Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej  na lata 2022-2025 ze środków Krajowego Planu Odbudowy. 

Głównym celem projektu jest rozwój potencjału Fundacji Łódź Akademicka jako podmiotu ekonomii społecznej działającego na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w okresie IX.2023-VIII.2024. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie Sieci Organizacji Wspierających Osoby z Niepełnosprawnościami [OnZ]. Jej głównym zadaniem będzie opracowanie podręcznika dobrych praktyk otwartego pracodawcy wspierających OzN. Fundacja od wielu lat aktywnie wspiera niepełnosprawnych starając się wyrównać ich szanse i tym samym ułatwić funkcjonowanie w społeczeństwie. Jednym z działań realizowanych już od kilku lat jest organizacja konferencji „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”, której celem jest nawiązanie OzN bezpośredniej relacji z pracodawcami oraz udostępnienie działań zwiększających ich szanse na znalezienie właściwej dla

siebie pracy, praktyk czy stażu. Integralnym elementem konferencji są Akademickie Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych [ATPON]. Wydarzenie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem skupiając rokrocznie szerokie grono zainteresowanych tematyką OzN.

Fundacja w ramach niniejszego projektu planuje realizację 5 ETAPÓW będących rozwinięciem realizowanych do tej pory działań, ale przede wszystkim podjęcie nowych aktywności tak aby mogła pomimo wielu ograniczeń świadczyć zdeinstytucjonalizowane usługi społeczne.

ETAP 1: Utworzenie sieci organizacji pozarządowych wspierających OzN w zakresie aktywizacji zawodowej

ETAP 2: Opracowanie podręcznika dobrych praktyk otwartego pracodawcy

ETAP 3: Utworzenie aplikacji mobilnej APTON oraz strony RWD

ETAP 4: Organizacja cyklu warsztatów

ETAP 5: Kampania informacyjno-promocyjna 

Projekt realizowany jest w ramach Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 ze środków Krajowego Planu Odbudowy.