A- A A+

Budujemy kariery

Budujemy kariery to projekt współfinansowany z środków PFRON skierowany dla osób z niepełnosprawnościami. W projekcie może wziąć udział 24 uczestników.

Ma na celu rozwinięcie kompetencji cyfrowych i umożliwienie pracy zdalnej lub w sektorze IT. 

Całkowita wartość projektu: 406 200,00 zł
Kwota dofinansowania: 385 850,00 zł
Termin realizacji: 01.04.2024-31.03.2025 r.

Jaka jest ścieżka udziału w projekcie?

 1. Rekrutacja – wypełnij formularz zgłoszeniowy online, lub dostarcz do biura Fundacji Łódź Akademicka w wersji papierowej, możesz także zgłosić się pod numerem telefonu 575 914 120, a my zaprosimy Cię na rozmowę i podejmiemy decyzje o zakwalifikowaniu.
 2. Podpisanie umowy – po podjęciu decyzji o zakwalifikowaniu podpiszemy umowę, która będzie gwarancją przeprowadzenia wszystkich elementów wsparcia. Przy podpisywaniu umowy potrzebujemy także orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
 3. Stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD) – podczas wsparcia doradcy zawodowego stworzona zostanie lista działań jakie zostaną podjęte by podnieść Twoje kompetencje cyfrowe, stworzyć profil pracownika w internecie i wspólnie aktywnie poszukiwać pracy. Każdy z uczestników skorzysta także ze wsparcia psychologa, który pomoże wybrać kierunek rozwoju, czy zdefiniować mocne strony.
 4. Każdy z uczestników skorzysta także ze wsparcia psychologa, który pomoże wybrać kierunek rozwoju, czy zdefiniować mocne strony.
 5. Otrzymasz także wsparcie, by Twoje profile w mediach społecznościowych wyglądały spójnie i profesjonalnie, pokazując Twoje mocne strony, co ułatwi poszukiwanie pracy. Skorzystasz z profesjonalnej sesji zdjęciowej, a także wsparcia specjalistki ds. budowania marki osobistej.
 6. W ramach projektu uczestniczyć będziesz w 3 rodzajach szkoleń:
  6.1. Doradztwo zawodowe – przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, odpowiedniego przygotowania do wejścia na rynek pracy.
  6.2. W grupach 4 osobowych 9 szkoleń po 5h w ramach rozwijania podstawowych kompetencji cyfrowych – Excel, Word, PowerPaint, Canva 
  6.3. Szkolenia z kompetencji dziedzinowych – 4 osobowe grupy 15 szkoleń po 5h w ramach jednej ze ścieżek (dopasowanych zgodnie z IPD). Wysoko-wykwalifikowani specjaliści IT przeprowadzą szkolenie w zakresie różnorodnych narzędzi specjalistycznych, takich jak: UXDesigner, tester aplikacji webowych oraz mobilnych, grafik komputerowy, itp. dostosowane do poziomu i możliwości grupy.
  Wysoko-wykwalifikowani specjaliści IT przeprowadzą szkolenie w zakresie różnorodnych narzędzi specjalistycznych, takich jak: UXDesigner, tester aplikacji webowych oraz mobilnych, grafik komputerowy, itp. dostosowane do poziomu i możliwości grupy.
 7. Aktywne poszukiwanie pracy – wraz ze wsparciem ze strony Fundacji pokażesz nowe umiejętności i rozpoczniesz aktywne poszukiwanie pracy
 8. Staże i praca – w ramach projektu postaramy się, aby każdy z uczestników zakończył kurs rozpoczynając swoją pierwszą, lub nową ścieżkę zawodową płatnym stażem, lub pracą. 

Formularz zgłoszenia do projektu

Zapraszamy do wypełnienia formularza online poniżej lub przesłanie formularz w formie drukowanej (POBIERZ FORMULARZ)

DD ukośnik MM ukośnik RRRR
Wyrażam gotowość do podjęcia zatrudnienia (możliwie najszybciej, w tym miesiącu, w ciągu najbliższych 3 miesięcy, w ciągu najbliższego roku/jestem zainteresowany tylko szkoleniem, nie jestem zainteresowany podjęciem zatrudnienia(wymagane)
Zgadzam się na okazanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności na każdym etapie rekrutacji do projektu(wymagane)
Oświadczam, że na etapie rekrutacji do projektu pozostaje bez stałego zatrudnienia(wymagane)
Oświadczam, że nie brałem udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej(wymagane)
Oświadczam, że posiadam minimum wykształcenie średnie i zgadzam się na okazanie świadectwa (ukończenia szkoły średniej, matury, studiów) na każdym etapie rekrutacji do projektu(wymagane)
Zapoznałem się i akceptuję regulamin projektu(wymagane)

Harmonogram projektu

Kontakt

Paula Socha
tel: 726 118 678
email: p.socha@lodzakademicka.pl