A- A A+

Warsztat Lidera

Projekt polega na zdobyciu wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia niezbędnego do kształtowania postaw prospołecznych.

Projekt kładzie nacisk na identyfikację i uaktywnienie w uczestnikach projektu umiejętności wykorzystywania ich potencjału co będzie miało odzwierciedlenie zarówno na etapie wchodzenia ich na rynek pracy jak i na rożnych etapach kariery zawodowej.