O Fundacji

Fundacja pod nazwą „Fundacja Łódź Akademicka” rozpoczęła swoją działalność w dniu 23 czerwca 2009 roku. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź, w województwie łódzkim. Podstawowym celem Fundacji  jest wpieranie działań z zakresu nauki, oświaty, kultury oraz ochrony zdrowia.