A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Starszy bibliotekarz / specjalista

Uniwersytet Medyczny w Łodzi #umedkariera
Poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

starszy bibliotekarz / specjalista

Stopień niepełnosprawności: Brak, Lekki

 

Miejsce: Łódź

Preferowane kierunki studiów: bibliotekoznawstwo

Opis stanowiska: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna w szczególności za:

 • tworzenie opisów bibliograficznych,
 • nadzór i korektę metadanych,
 • selekcję zasobów do digitalizacji,
 • weryfikację poprawności wykonania obiektów cyfrowych i zatwierdzanie zdeponowanej publikacji do prezentacji,
 • opiekę prawno-autorską
 • uzupełnianie rekordów bibliograficznych w systemach komputerowych katalog biblioteczny oraz baza bibliografii.

Wymagania:
Aby wykonywać te zadania wystarczy:

 • wykształcenie wyższe, preferowane bibliotekoznawstwo, informacja naukowa lub doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze bibliografia, bibliometria, informacja naukowa, digitalizacja, opracowanie zbiorów,
 • znajomość zasad tworzenia opisów bibliograficznych, standardów Dublin-Core, MARC, obsługa i tworzenie baz bibliograficznych, repozytoriów publikacji, bibliotek cyfrowych.
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi urządzeń do digitalizacji materiałów drukowanych,
 • znajomość oprogramowania do obróbki skanów i konwersji do formatów prezentacyjnych,
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z digitalizacją zbiorów bibliotecznych i repozytoriów cyfrowych, znajomość Open Access i uwarunkowań prawnych dotyczących publikowania treści w Internecie.
 • komunikatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność organizacji pracy.

Dodatkowe informacje o ofercie:

Oferujemy:
W zamian oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w projekcie „”Operacja – Integracja!” Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POWR.03.05.00-00-z065/17) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , do 31.12.2020 r.
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • bogaty pakiet benefitów, w szczególności: „wczasy po gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej, dofinansowanie kosztów kształcenia etc.,
 • miłą atmosferę w miejscu pracy,
 • pracodawcę, który szanuje i przestrzega praw pracownika.

Forma współpracy:

Zarobki :

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV i LM na adres praca@umed.lodz.pl do dnia 16.01.2020 00:00