A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Specjalistado spraw: metodologii badań

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Gdańsk
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Gdańsku ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Praca biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wykonywana w siedzibie Urzędu.

Budynek Urzędu posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, a także odpowiednio dostosowane pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowanie i realizacja badań statystycznych,
 • opracowywanie i analiza danych z zakresu statystyki edukacji w celu zapewnienia informacji dla potrzeb krajowych oraz instytucji międzynarodowych, w tym Eurostatu,
 • współuczestnictwo w stałej, bieżącej współpracy z Eurostatem oraz innymi instytucjami międzynarodowymi w sprawach związanych ze statystyką edukacji,
 • opracowywanie i przekazywanie do Eurostatu tablic z danymi dotyczącymi finansów edukacji,
 • opracowywanie publikacji statystycznych, w tym przede wszystkim pozyskiwanie danych do publikacji,
 • przygotowywanie tekstów oraz opracowań analitycznych, przygotowywanie składu komputerowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 1 rok doświadczenia w obszarze finansów lub prawa
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość obsługi narzędzi IT: MS Office
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • poszukiwanie informacji
 • współpraca
 • komunikacja pisemna
 • komunikacja interpersonalna
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • myślenie analityczne
 • kreatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego stażu pracy,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 26 lipca 2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Statystyczny w Gdańsku
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk
z dopiskiem oferta nr 8/2019