A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Referent Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw do spraw organizacyjno-administracyjnych i archiwum
Referat Organizacyjno-Administracyjny

Warunki pracy

Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze w budynku z windą; pokoje małe, dwu i trzyosobowe; korytarze wąskie, toalety niedostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia archiwum (2) usytuowane sa na parterze w budynkach oddalonych od głównej siedziby: jeden ok.10m drugi około 100m. Pomieszczenia archiwum są ogrzewane ale nieocieplone, stosunkowo chłodne w okresie zimowym. Cżęste wyjścia/wyjazdy służbowe w granicach administracyjnych M. Łodzi polegające głównie na rozwożeniu korespondencji i dokumentów. Konieczność korzystania z komunikacji miejskiej. Stanowisko pracy wyposażone w komputer.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i ewidencjonowanie materiałów przeznaczonych do archiwizowania
 • porządkowanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobów gromadzonych w archiwum
 • wprowadzanie danych do informatycznej bazy danych
 • przewożenie i dostarczanie dokumentów oraz korespondencji do urzędów oraz osób fizycznych
 • prowadzenie i uzupełnianie obowiązujących rejestrów
 • prowadzenie sprawozdawczości w części wskazanej przez Powiatowego Inspektora
 • zastępowanie stanowiska referenta ds.obsługi sekretariatu
 • inne prace zlecone przez Powiatowego Inspektora np. kserowanie akt dla sądów
 • sporządzanie wstępnych wersji dokumentów i aktów prawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • dobra organizacja pracy
 • samodzielność i sumienność
 • znajomość programów WORD i EXCEL
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość komputera (program Microsoft Office oraz Excel)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-07
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  91-202 Łódź, ul. Warecka 3

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

 • pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Proponowane wynagrodzenie: 2.250zł brutto Dodatkowych informacji udziela: Bożena Woźniak, starszy referent w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym, tel.: (42) 655 80 36 w. 16 adres strony urzędu: www.pinb.lodz.pl