A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Płatny staż ze szkoleniem dla ON i korzystających z MOPS

Centrum Edukacji zaprasza osoby pozostające bez zatrudnienia z powiatów m. Łódź, zgierskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego oraz brzezińskiego, które są NIEPEŁNOSPRAWNE, bądź korzystające z MOPS, do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH i STAŻACH.

W ramach projektu oferujemy:

  • Szkolenia komputerowe ECDL w małych grupach (12 dni -stypendium szkoleniowe)
  • Szkolenie zawodowe m.in pracownik biurowy, grafika komputerowa, księgowość, kadry i płace, obsługa kasy fiskalnej, kursy kosmetyczne (około 17 dni – stypendium szkoleniowe)
  • Po szkoleniach 3 miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe 997,00 zł za każdy miesiąc)

Ponadto oferujemy:

  • Spotkania grupowe w ramach warsztatów reintegracji społecznej i zawodowej (10 dni)
  • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem
  • Pośrednictwo pracy
  • Zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące powiaty: m. Łódź, zgierski, pabianicki, łódzki wschodni oraz brzeziński, które spełniają jeden z warunków:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności bądź
  • korzystają z wsparcia MOPS bądź
  • korzystają z PO PŻ (paczki żywnościowe).

Więcej informacji na stronie http://www.ceiron.org.pl/efs.php?id=36

Prosimy o zgłaszanie się telefoniczne pod numerem kom. 507 794 982 bądź 42 674-44-66 lub 42 674-44-45 bądź za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO dostępnego na stronie.

Rodzaj pracy: Staż/Praktyka