A- A A+

Warsztat lidera

30.09.2022 r. zakończyła się realizacja projektu Warsztat lidera. Projekt pn. Warsztat Lidera (nr projektu: POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18) był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.4 Młodzież̇ solidarna w działaniu w ramach.  

Projekt realizowany był w okresie 01.07.2019 -30.09.2022 r. Celem projektu było doskonalenie przez 504 osoby w wieku od 19 do 29 roku życia kompetencji społecznych ważnych na rynku pracy poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, realizacji cyklu zajęć/szkoleń Warsztat Lidera i przeprowadzenia miniprojektów odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej.

Projekt został z realizowany przez Fundację Łódź́ Akademicka w partnerstwie z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Spółdzielnią̨ Socjalną „FADO”.