A- A A+

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy 2022

W dniach 8-9.11.2022 r. odbyła się 9 edycja konferencji pt. „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” organizowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundację Łódź Akademicka oraz PFRON. W tegorocznej edycji tematem przewodnim było: Zatrudnienie wspomagane sposobem na poprawę aktywności zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami.

Zadanie realizowane było w ramach konkursu pn.: „Organizowaniei animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” – Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Baner reklamujący Konferencję

Tegoroczna edycja po raz kolejny odbyła się w formule hybrydowej (stacjonarnie oraz on-line), która gwarantowała wszystkim bezpieczeństwo oraz swobodny udział w prowadzonych dyskusjach. Do udziału w konferencji udało się zaprosić wielu znakomitych gości, m.in. Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami – Pawła Wdówika, członków Zarządu PFRON, członków Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wielu przedsiębiorców otwartych na zagadnienia aktywizacji zawodowej. W konferencji udział wzięło ponad 400 gości w formule on-line, ponad 150 uczestników w formule stacjonarnej oraz kilkunastu partnerów wydarzenia. Zorganizowano Akademickie Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja była również okazją do zorganizowania VI Zjazdu Pełnomocników Uczelni Wyższych ds. Osób z Niepełnosprawnościami, podczas którego blisko 40 gości z całego kraju podjęło dyskusję w zakresie bieżących tematów legislacyjnych oraz możliwości wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w kontekście Ustawy 2.0. oraz Ustawy o dostępności.