A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Specjalista do realizacji projektów z zakresu aktywizacji zawodowej

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji/Centrum Integracja Gdynia poszukuje specjalistów do realizacji projektów z zakresu aktywizacji zawodowej.

Uczestnikami projektów Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji  („Aktywnie Zdobywaj Pracę”, współfinanowany przez PFRON oraz „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni”, współfinansowany ze środków EFES) są osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, poszukujące zatrudnienia, będące na różnych etapach kariery zawodowej, próbujące odnaleźć się lub wkroczyć na rynek pracy. W ramach projektów otrzymują wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, poszerzonego o specjalistyczne wsparcie.

Poszukujemy dwóch pracowników, którzy chcieliby wejść w skład zespołu Centrum Integracja Gdynia i pomóc nam w podwyższeniu wskaźników zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy!

Oczekiwane:

 • wykształcenie wyższe lub licencjat w specjalizacji psychologia, pedagogika, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, pracownik socjalny; ewentualnie udokumentowane kursy/szkolenia w ww. kierunkach,
 • doświadczenie w pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności lub dobra znajomość środowiska w obszarze pozazawodowym (np. udokumentowany wolontariat),
 • wiedza na temat trójmiejskiego rynku pracy, doświadczenie w realizacji pośrednictwa pracy,
 • znajomość Ustawy o Rehabilitacji  Zawodowej i Społecznej i zasad zatrudniania OzN oraz przepisów RODO,
 • doświadczenie w działaniach projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia dokumentacji, realizacji wskaźników,
 • biegła obsługa komputera, mile widziana – niekonieczna –  znajomość baz projektowych (EGW, SL 2014),
 • umiejętność współpracy, entuzjazm, elastyczność w podejściu do powierzonych zadań, umiejętności komunikacyjne, kreatywność, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami,
 • mile widziane i ułatwiające pracę – prawo jazdy.

Oferowane:

 • zatrudnienie na umowę o pracę 1 etat na okres minimum 1 roku,
 • wynagrodzenie od 3,5 tys. zł. brutto,
 • możliwość realizacji dodatkowych działań i rozwoju zawodowego,
 • praca w zgranym zespole,
 • w ramach benefitów pracowniczych – prywatna opieka medyczna.

CV, wraz z kilkoma zdaniami uzasadnienia, dlaczego to z Panią/Panem powinniśmy się spotkać na rozmowie kwalifikacyjnej, prosimy przesłać w terminie do dnia 31 marca na adres mailowy monika.merkel@integracja.org

Rozpatrywane będą wyłącznie dokumenty z  aktualną klauzulą RODO. Zastrzegamy sobie możliwość spotkania z wybranymi kandydatami.