A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Pośrednik pracy

Centrum Integracja w Gdyni poszukuje pośrednika pracy do projektu „Sprawni w Pracy”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zatrudnienie na etat i na umowę o pracę w Fundacji Integracja.

Zakres wykonywanych czynności

 • pomoc uczestnikom projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwanie ofert pracy, tworzenie bazy danych pracodawców i wolnych stanowisk na otwartym rynku pracy i w warunkach chronionych,
 • wspieranie uczestników projektu przy formalnościach związanych z zatrudnieniem,
 • udzielanie pracodawcom porad z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnością, identyfikacja potrzeb kadrowych pracodawców,
 • promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród pracodawców,
 • stosowanie przyjętych zasad RODO,
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej w projekcie,
 • aktywny udział w Targach Pracy, spotkaniach, konferencjach, oraz innych działaniach realizowanych przez Centrum Integracja na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • odpowiednie przygotowanie zawodowe  (wykształcenie kierunkowe, uprawnienia lub doświadczenie w zakresie prowadzenia porad z zakresu pośrednictwa pracy),
 • znajomość problematyki rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób z niepełnosprawnościami (dofinansowania do wynagrodzeń, stopnie i rodzaje niepełnosprawności, warunki zatrudniania),
 • znajomość trójmiejskiego rynku pracy,
 • znajomość Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • znajomość podstaw prawa pracy,
 • wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne, systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres,
 • sprawna obsługa komputera
 • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnoprawności

Oferujemy pracę w profesjonalnym zespole, dobrą atmosferę oraz możliwość rozwoju zawodowego. Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do składania aplikacji.

Aplikację zawierającą CV z zawartą aktualną klauzulą RODO oraz list motywacyjny prosimy przesłać e-mailem do dnia 28.08.2020 na adres: monika.merkel@integracja.org z tematem wiadomości e-mail: pośrednik pracy. Aplikacje złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Decyzja o zatrudnieniu zostanie dokonana na podstawie złożonych ofert oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę kwalifikacyjną zaproszeni zostaną tylko wybrani kandydaci.