A- A A+
Baner Łodzi Akademickiej

Doradca socjalny

Centrum Integracja Gdynia ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji w związku z realizacją projektu pt. „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdyni”, współfinansowanego ze środków EFS poszukuje doradcy socjalnego.

Uczestnikami projektu są osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, próbujące odnaleźć się lub wkroczyć na rynek pracy. W ramach projektu otrzymują wsparcie w zakresie doradztwa i pośrednictwa pracy, poszerzone o specjalistyczne wsparcie. Doradca socjalny ma za zadanie planowanie indywidualnej ścieżki uczestnika (wsparcie specjalistyczne, szkolenia, staże) i wspierać go zarówno w obszarze aktywizacji zawodowej, jak i w zakresie poradnictwa socjalnego; współpracować z trenerem pracy, psychologami oraz specjalistami w zakresie konsultacji niezależnego życia.

Oczekiwane:

 • wykształcenie kierunkowe (wyższe lub licencjat w specjalizacji psychologia, pedagogika, doradztwo zawodowe, pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej; ewentualnie udokumentowane kursy/szkolenia w ww. kierunkach),
 • doświadczenie w pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności lub dobra znajomość środowiska w obszarze pozazawodowym (np. udokumentowany wolontariat),
 • znajomość Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także przepisów RODO,
 • doświadczenie w działaniach projektowych (mile widziane projekty EFS, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia dokumentacji, realizacji wskaźników),
 • biegła obsługa komputera,
 • umiejętność współpracy, entuzjazm, elastyczność w podejściu do powierzonych zadań, umiejętności komunikacyjne, kreatywność, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

Oferowane:

 • zatrudnienie na umowę o pracę 1 etat
 • wynagrodzenie od 3,5 tys. zł. brutto
 • możliwość realizacji dodatkowych działań i rozwoju zawodowego
 • praca w zgranym zespole
 • w ramach benefitów: prywatna opieka medyczna

CV, wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać w terminie do dnia 31 marca na adres mailowy monika.merkel@integracja.org

Rozpatrywane będą wyłącznie dokumenty z aktualną klauzulą RODO. Zastrzegamy sobie możliwość spotkania z wybranymi kandydatami.